Zagospodarowanie przestrzenne - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Tczewa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa obejmującego południową część terenu tzw. sadów bałdowskich w rejonie ulicy Bałdowskiej, linii kolejowej i południowej granicy miasta wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Przedmiotem publicznego wglądu jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa obejmującego południową część terenu tzw. sadów bałdowskich w rejonie ulicy Bałdowskiej, linii kolejowej i południowej granicy miasta wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. W obwieszczeniu podane są daty udostępnienia...

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Nowego Centrum Usługowego przy ul. Wojska Polskiego w Tczewie

Tczew, dnia 18 czerwca 2015 r. OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Tczewa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany

OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Tczewa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa w rejonie ulicy Kościuszki i al. Zwycięstwa

Tczew, dnia 18 listopada 2014 r. OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Tczewa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa w rejonie ulicy Kościuszki