Zagospodarowanie przestrzenne - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa oraz prognozy oddziaływania na srodowisko.

Prezydent Miasta Tczewa Tczew, dnia 14 marca 2013 r. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

Prezydent Miasta Tczewa Tczew, dnia 10 marca 2013 r. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa oraz prognozy oddziaływania na środowisko. Na podstawie art.17 pkt 1

OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Tczewa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa z 2005 r. na podstawie uchwały intencyjnej - Nr XXXIII/265/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 czerwca 2013 r.

OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Tczewa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa z 2005 r. na podstawie uchwały intencyjnej - Nr XXXIII/265/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 czerwca 2013 r.

OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Tczewa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa z 2005 r. na podstawie uchwały intencyjnej - Nr XXXIII/264/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 czerwca 2013 r.

OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Tczewa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa z 2005 r. na podstawie uchwały intencyjnej - Nr XXXIII/264/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 czerwca 2013 r.

OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Tczewa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa z 2005 r. na podstawie uchwały intencyjnej - Nr XXXIII/263/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 czerwca 2013 r.

OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Tczewa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa z 2005 r. na podstawie uchwały intencyjnej - Nr XXXIII/263/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 czerwca 2013 r.

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa z 2005 r. na podstawie uchwały intencyjnej - Nr XXXIII/265/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 czerwca 2013 r.

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa uchwalonego Uchwałą Nr XXVIII/263/2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 stycznia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 28, poz. 569; zm. z 2010 r. Nr 18 poz. 323, z 2012 r. poz.

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa z 2005 r. na podstawie uchwały intencyjnej - Nr XXXIII/264/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 czerwca 2013 r.

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa uchwalonego Uchwałą Nr XXVIII/263/2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 stycznia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 28, poz. 569; zm. z 2010 r. Nr 18 poz. 323, z 2012 r. poz. 1788).

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa z 2005 r. na podstawie uchwały intencyjnej - Nr XXXIII/263/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 czerwca 2013 r.

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa uchwalonego Uchwałą Nr XXVIII/263/2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 stycznia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 28, poz. 569; zm. z 2010 r. Nr 18 poz. 323, z 2012 r. poz. 1788).