Stanowiska w sprawach publicznych

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Stanowisko Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie: rozpatrzenia Inicjatywy Obywatelskiej z dnia 15 lutego 2010 r.

Stanowisko Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie: rozpatrzenia Inicjatywy Obywatelskiej z dnia 15 lutego 2010 r. Na podstawie Uchwały Nr XVII/152/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie Inicjatyw Obywatelskich mieszkańców Tczewa i § 27 ust. 2 pkt 3 Statutu Miasta Tczew, Rada Miejska w...

Stanowisko Rady Miejskiej w Tczewie podjęte na sesji w dniu 28 czerwca 2007r. w sprawie zapewnienia środków finansowych na promocję miasta w 2008 roku.

Stanowisko Rady Miejskiej w Tczewie podjęte na sesji w dniu 28 czerwca 2007r. w sprawie zapewnienia środków finansowych na promocję miasta w 2008 roku.

Stanowisko Rady Miejskiej w Tczewie podjęte na sesji w dniu 31 maja 2007 r. w sprawie pilnego zwiększenia środków finansowych dla poradni specjalistycznych działających w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Tczewie.

Stanowisko Rady Miejskiej w Tczewie podjęte na sesji w dniu 31 maja 2007 r. w sprawie pilnego zwiększenia środków finansowych dla poradni specjalistycznych działających w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Tczewie.