Stanowiska w sprawach publicznych

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Stanowisko Rady Miejskiej w Tczewie w sprawie uruchomienia środków finansowych w wysokości 9/12 zaplanowanej kwoty w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003

Stanowisko Rady Miejskiej w Tczewie podjęte na sesji w dniu 24 kwietnia 2003r. w sprawie uruchomienia środków finansowych w wysokości 9/12 zaplanowanej kwoty w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003

Stanowisko Rady Miejskiej w Tczewie w sprawie przystąpienia do spółki praciowniczej "Metrix Premium" S.A. i objęcia akcji.

Stanowisko Rady Miejskiej w Tczewie podjęte na sesji 30 grudnia 2002r. w sprawie przystąpienia do spółki pracowniczej "Metrix Premium" S.A. i objęcia akcji.

Oświadczenie Rady Miejskiej w Tczewie w sprawie nie przystąpienia do restrukturyzacji należności z tytułu zobowiązań podatkowych od PKP S.A.

Oświadczenie Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie nie przystąpienia do restrukturyzacji należności z tytułu zobowiązań podatkowych od PKP S.A.

Oświadczenie Rady Miejskiej w Tczewie w sprawie udzielenia poręczenia kredytu Stoczni Tczew.

Oświadczenie Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie udzielenia poręczenia kredytu Stoczni Tczew.

Stanowisko Rady Miejskiej w Tczewie w sprawie finansowania zadań oświatowych.

Stanowisko Rady Miejskiej w Tczewie podjęte na sesji w dniu 26 lutego 2004r. w sprawie finansowania zadań oświatowych.

Stanowisko Rady Miejskiej w Tczewie w sprawie: współpracy w zakresie działań na rzecz walki z bezrobociem w naszym regionie i pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej .

Stanowisko Rady Miejskiej w Tczewie podjęte na sesji w dniu 29 stycznia 2004r. w sprawie: współpracy w zakresie działań na rzecz walki z bezrobociem w naszym regionie i pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej .

Stanowisko Rady Miejskiej w Tczewie w sprawie zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych na rok 2004.

Stanowisko Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30.10.2003r. w sprawie zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych na rok 2004.