Stanowiska w sprawach publicznych

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Stanowisko Rady Miejskiej w Tczewie podjęte na sesji w dniu 29 marca 2007r. o współpracy między miastem Tczew (Rzeczpospolita Polska) a miastem Aizkraukle (Łotwa)

Stanowisko Rady Miejskiej w Tczewie podjęte na sesji w dniu 29 marca 2007r. o współpracy między miastem Tczew (Rzeczpospolita Polska) a miastem Aizkraukle (Łotwa)

Stanowisko Rady Miejskiej w Tczewie podjęte na sesji w dniu 29 czerwca 2006 roku w sprawie: utrzymania zieleni ulicznej w powiatowych pasach drogowych na terenie miasta Tczewa

Stanowisko Rady Miejskiej w Tczewie podjęte na sesji w dniu 29 czerwca 2006 roku w sprawie: utrzymania zieleni ulicznej w powiatowych pasach drogowych na terenie miasta Tczewa

Stanowisko Rady Miejskiej w Tczewie podjęte na sesji w dniu 25 maja 2006 r. kierowane do Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie: zwiększenia limitów na zdrowotne usługi specjalistyczne

Stanowisko Rady Miejskiej w Tczewie podjęte na sesji w dniu 25 maja 2006 r. kierowane do Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie: zwiększenia limitów na zdrowotne usługi specjalistyczne

Stanowisko Rady Miejskiej w Tczewie podjęte na sesji w dniu 30 marca 2006r.w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tczewie.

Stanowisko Rady Miejskiej w Tczewie podjęte na sesji w dniu 30 marca 2006r. w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tczewie.

Stanowisko Rady Miejskiej w Tczewie podjęte na sesji w dniu 29 grudnia 2005r.

Stanowisko Rady Miejskiej w Tczewie podjęte na sesji w dniu 29 grudnia 2005r. w sprawie realizacji przez Powiat Tczewski zadania pn. ”Przebudowa ulicy Rokickiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Jagiellońską do skrzyżowania z Aleją Kociewską” jako nie wygasające wydatki roku budżetowego 2005.

Opinia Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 października 2005 r.w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu przez Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego

Opinia Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 października 2005 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu przez Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego

Stanowisko w sprawie opinii dotyczącej przebudowy i rozbudowy linii kolejowej E65 Warszawa – Gdynia w odniesieniu do odcinka Lisewo Malborskie (gm. Lichnowy) – miasto Tczew.

Stanowisko Rady Miejskiej w Tczewie podjęte na sesji w dniu 6 lipca 2005 roku w sprawie opinii dotyczącej przebudowy i rozbudowy linii kolejowej E65 Warszawa – Gdynia w odniesieniu do odcinka Lisewo Malborskie (gm. Lichnowy) – miasto Tczew. Planowane przedsięwzięcie opiniuje się pozytywnie. Uzasadnienie Pismem...

Stanowisko Rady Miejskiej w Tczewie w sprawie: pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego w realizacji zadania inwestycyjnego.

Stanowisko Rady Miejskiej w Tczewie podjęte na sesji w dniu 24 lutego 2005 r. w sprawie: pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego w realizacji zadania inwestycyjnego.

Stanowisko Rady Miejskiej w Tczewie w sprawie weryfikacji urzędowego nazewnictwa dla m. Tczewa podjęte na sesji w dniu 24 lutego 2005 r.

Stanowisko Rady Miejskiej w Tczewie w sprawie weryfikacji urzędowego nazewnictwa dla m. Tczewa podjęte na sesji w dniu 24 lutego 2005 r.

Stanowisko Rady Miejskiej w Tczewie w sprawie petycji ( wniosku 3 Z B ) użytkowników działek Pracowniczych Ogrodów Działkowych w Tczewie.

S T A N O W I S K O Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 września 2004r. w sprawie petycji ( wniosku 3 Z B ) użytkowników działek Pracowniczych Ogrodów Działkowych w Tczewie.