Stanowiska w sprawach publicznych

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Apel Rady Miejskiej w Tczewie w sprawie nowelizacji art. 829 ustawy z dnia 17 listopada 1964r. kodeks postępowania cywilnego ( Dz. U. 1965, Nr 15, poz. 113 z późniejszymi zmianami)

APEL RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie nowelizacji art. 829 ustawy z dnia 17 listopada 1964r. kodeks postępowania cywilnego ( Dz. U. 1965, Nr 15, poz. 113 z późniejszymi zmianami)

Stanowisko Rady Miejskiej w Tczewie podjęte na sesji w dniu 26 sierpnia 2004 w sprawie petycji mieszkańców Tczewa i okolic do władz miasta o uratowanie III ligi piłki noznej w Tczewie.

Stanowisko Rady Miejskiej w Tczewie podjęte na sesji w dniu 26 sierpnia 2004 w sprawie petycji mieszkańców Tczewa i okolic do władz miasta o uratowanie III ligi piłki noznej w Tczewie.

Stanowisko Rady Miejskiej w Tczewie podjęte na sesji w dniu 27 stycznia 2005r. w sprawie przystąpienia do akcji „ Przejrzysta Polska”.

Stanowisko Rady Miejskiej w Tczewie podjęte na sesji w dniu 27 stycznia 2005r. w sprawie przystąpienia do akcji „ Przejrzysta Polska”.

Stanowisko Rady Miejskiej w Tczewie podjęte na sesji w dniu 27 stycznia 2005 roku.w sprawie zmiany granic administracyjnych miasta

Stanowisko Rady Miejskiej w Tczewie podjęte na sesji w dniu 27 stycznia 2005 roku. w sprawie zmiany granic administracyjnych miasta

Stanowisko Rady Miejskiej w Tczewie z 27 stycznia 2005r. w sprawie odstąpienia od prawa odkupu

Stanowisko Rady Miejskiej w Tczewie w sprawie odstąpienia od prawa odkupu zawartego w §10 aktu notarialnego Rep. A nr 2223/01 z dnia 14.03.2001r.

Stanowisko Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie budowy autostrady A1

Stanowisko Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie budowy autostrady A1

STANOWISKO Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 listopada 2004 roku.

STANOWISKO Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 listopada 2004 roku. Prezydent Miasta i Rada Miejska w Tczewie wyrażają zaniepokojenie doniesieniami bezstronnych obserwatorów o poważnym naruszeniu ordynacji wyborczej w trakcie wyborów prezydenckich na Ukrainie. Odbieramy to jako próbę łamania podstawowych zasad demokracji...

Opinia Rady Miejskiej z dnia 24 czerwca 2004r. w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu przez Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. i ustanowienie na nieruchomościach TTBS Sp. z o.o. hipoteki kaucyjnej.

w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu przez Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. i ustanowienie na nieruchomościach TTBS Sp. z o.o. hipoteki kaucyjnej.

Stanowisko Rady Miejskiej z dnia 24 czerwca 2004r. w sprawie : poręczenia kredytu na rzecz Szpitala Powiatowego w Tczewie

Stanowisko Rady Miejskiej z dnia 24 czerwca 2004r. w sprawie : poręczenia kredytu na rzecz Szpitala Powiatowego w Tczewie

Oświadczenie Rady Miejskiej w Tczewie

Oświadczenie Rady Miejskiej w Tczewie podjęte na sesji w dniu 28.08.2003 r. w sprawie wniosku Prezydenta Miasta Tczewa o przystąpienie do opracowania „Programu rewitalizacji obszaru miejskiego Stare Miasto, Park Miejski i terenów nadbrzeżnych rzeki Wisły w granicach miasta powyżej ujścia kanału Młyńskiego”.