Budżet

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr 129/g128/B/III/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 7 września 2020 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Tczewa informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie pozytywnej opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Tczewa informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku. Wytworzyła: Joanna Bielecka

Informacja z wykonania budżetu miasta Tczewa za I półrocze 2020 r. wraz z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 r.

Informacja z wykonania budżetu miasta Tczewa za I półrocze 2020 roku wraz z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 roku przedstawia wykonan

Uchwała Nr 109/g128/O/III/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 24.07.2020 r. w sprawie możliwości wykupu obligacji komunalnych

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 24 lipca 2020 roku przyznająca Gminie Miejskiej Tczew możliwość wykupu obligacji komunalnych w kwocie 42.000.000 zł na warunkach określonych poniżej: 1. Emisja obligacji komunalnych nastąpi w ilości 42.000 szt