Budżet

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr 159/g128/B/III/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 6 września 2019 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Tczewa informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie pozytywnej opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Tczewa informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku. Wytworzyła

Informacja z wykonania budżetu miasta Tczewa za I półrocze 2019 r. wraz z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 r. oraz informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 r.

Informacja z wykonania budżetu miasta Tczewa za I półrocze 2019 roku wraz z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku przedstawia wykonanie budżetu miasta...

Uchwała Nr 090/g128/O/III/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 10.06.2019r. w sprawie możliwości wykupu obligacji komunalnych

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 10 czerwca 2019 roku przyznająca Gminie Miejskiej Tczew możliwość wykupu obligacji komunalnych w kwocie 9.000.000 zł na warunkach określonych poniżej: 1. Emisja obligacji komunalnych nastąpi w i