Budżet

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Sprawowanie opisowe z wykonania budżetu miasta Tczewa za 2019 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Tczewa za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2019 rok przedstawia wykonanie budżetu miasta za 2019 rok, które zamknęło się nadwyżką w kwocie 3.089.144,54 zł. Realiz

Uchwała Nr 025/g128/D/I/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej Rady Miejskiej w Tczewie na rok 2020 oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Tczewa na lata 2020-2034 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie pozytywnej opinii możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej Rady Miejskiej w Tczewie na rok 2020 oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Tczewa na lata 2020-2034 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań. ...

Uchwała Nr 198/g128/F/I/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 4 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tczewa na lata 2020-2034

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie pozytywnej opinii projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Tczewa na lata 2020-2034