Budżet

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr 018/g128/D/I/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 14 stycznia 2019r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej Rady Miejskiej w Tczewie na rok 2019 oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Tczewa na lata 2019-2033 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie pozytywnej opinii możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej Rady Miejskiej w Tczewie na rok 2019 oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Tczewa na lata 2019-2033 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań. ...

Uchwała Nr 240/g128/F/V/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 4 grudnia 2018 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Tczewa na lata 2019-2033

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie pozytywnej opinii projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Tczewa na lata 2019-2033

Uchwała Nr 241/g128/P/V/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 4 grudnia 2018 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Tczewa na 2019 oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie pozytywnej opinii projektu uchwały budżetowej Miasta Tczewa na 2019 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu