Interpelacje i zapytania

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zapytanie złożone przez Radnego Łukasza Brządkowskiego w dniu 07 maja 2020 r.

Radny zwrócił się z zapytaniem o treści: ,,Proszę o podanie przyczyn zachowania uschniętych i pozbawionych gałęzi drzew w Parku Miejskim. Drzewa te stanowią zagrożenie i przy kolejnych porywistych wiatrach mogą przewrócić się na osoby spacerujące. &ls

Zapytanie złożone przez Radnego Łukasza Brządkowskiego w dniu 07 maja 2020 r.

Radny zwrócił się z zapytaniem o treści: ,, Proszę o podanie przyczyn wycięcia wszystkich głogów czerwonych z historycznej alei drzew przy ul. Kasprowicza.”

Zapytanie złożone przez Radnego Łukasza Brządkowskiego w dniu 07 maja 2020 r.

1. Radny zwrócił się z zapytaniem o treści: ,, Proszę o informację o przyznanych świadczeniach pielęgnacyjnych z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w celu sprawowania opieki nad osobą której niepełnosprawność powstała po osiągnięciu pełnoletnośc

Zapytanie złożone przez Radnego Łukasza Brządkowskiego w dniu 30 kwietnia 2020 r.

Radny zwrócił się z zapytaniem o treści : ,, Proszę o przedstawienie i uzasadnienie decyzji podjętych w sprawie powstania w Tczewie centrum opiekuńczo- mieszkalnego.”

Zapytanie złożone przez Radnego Łukasza Brządkowskiego w dniu 30 kwietnia 2020 r.

Radny zwrócił się z zapytaniem o treści: ,, Proszę o szczegółowe przedstawienie działań służb podjętych w związku z pojawieniem się dzika na terenie miasta Tczewa w dniach 28.04-29.04.2020. ”

Zapytanie złożone przez Radnego Łukasza Brządkowskiego w dniu 15 kwietnia 2020 r.

1. Radny zwrócił się z zapytaniem o treści: "Proszę o podanie przyczyn dlaczego światłowody firmy Orange nie mogę być umieszczone w kanałach telekomunikacyjnych w ciągu ulic ks. Bernarda Sychty i Wincentego Pola. ”

Zapytanie złożone przez Klub Radnych Tczew od Nowa” w dniu 17 lutego 2020 r.

1. Klub Radnych Tczew od Nowa” zwrócił się z zapytaniem skierowanym do Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Tczewie o treści: ,, W poprzednim miesiącu Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpoczęła postępowanie wyjaśniające w sprawie skargi złożonej przez trenera Pana &hell

Zapytanie złożone na sesji Rady Miejskiej w dniu 31 października 2019 r. przez radnego Marcina Kussowskiego

1. Radny zwrócił się z zapytaniem : Czy może powstać lista miejsc do zagospodarowania pod tzw. parki kieszonkowe ( mała zieleń) ? 2. Z-ca Prezydenta Miasta Adam Burczyk poinformował, że nie planuje się przygotowania listy obiektów tzw.

Zapytanie złożone na sesji Rady Miejskiej w dniu 31 października 2019 r. przez radnego Marcina Kussowskiego

1. Radny zwrócili się z zapytaniem : Czy akcja ,,zielone przystani” jest akcją jednorazową, czy sukcesywnie będzie rozwijana i docelowo tam, gdzie jest możliwość przystanki zostaną ,,zielone” ? 2. Z-ca Prezydenta Miasta Adam Burczy

Interpelacja złożona na sesji Rady Miejskiej w dniu 27 czerwca 2019 r. przez radnego Krzysztofa Misiewicza

1. Radny od kilku lat zgłasza problem dotyczący gospodarki odpadami na terenie Starego Miasta. W związku z tym, że trwa to już bardzo długo prosi o podział Starego Miasta na strefy, budowę wiat śmietnikowych w zgłaszanych przez niego wcześniej miejscach oraz konkretne przypisanie pos