Centrum Informatyczne

W szczególności do zadań Centrum Informatycznego należy:

1) prowadzenie spraw związanych z komputeryzacją Urzędu i właściwą eksploatacją sprzętu i sieci komputerowej,
2)prowadzenie gospodarki sprzętem komputerowym, nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu informatycznego, zabezpieczenie bazy danych zgodnie z obowiązującymi przepisami, tworzenie kopii bezpieczeństwa oraz kopii zapasowych,
3) obsługa Systemu Informacji Przestrzennej,
4) prowadzenie bieżącej edukacji informatycznej pracowników Urzędu,
5) zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa systemu informatycznego, w tym danych osobowych w nim przetwarzanych,
6) zapewnienie mechanizmów uwierzytelniania użytkowników w systemie informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych oraz kontrola dostępu do tych danych,
7) inicjatywa w zakresie zapewnienia alternatywnego, awaryjnego zasilania systemu informatycznego oraz innych urządzeń mających wpływ na bezpieczeństwo przetwarzania danych, w tym raportowanie do Inspektora Ochrony Danych stanu zabezpieczeń w zakresie centralnego awaryjnego zasiania budynku, w porozumieniu z administratorem budynku,
8) podejmowanie działań zabezpieczających system informatyczny w przypadku otrzymania informacji o naruszeniu zabezpieczeń systemu, informacji o zmianach w sposobie działania systemu lub innych urządzeń wskazującej na naruszenie bezpieczeństwa danych,
9) zapewnienie ochrony systemu teleinformatycznego oraz danych osobowych przesyłanych za pośrednictwem tego systemu,
10) zapewnienie ochrony danych osobowych w związku z naprawą, konserwacją oraz likwidacją systemu informatycznego, w tym urządzeń komputerowych i mobilnych, na których zapisane są dane osobowe,
11) wnioskowanie i opiniowanie wniosków do Administratora o nadanie, zmianę lub cofnięcie uprawnień dostępu do danych osobowych w systemie informatycznym oraz realizacja tych czynności po akceptacji Administratora,
12) zapewnienie przeglądów, konserwacji oraz uaktualnień systemu służącego do przetwarzania danych osobowych z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania jednostki;
13) nadzór nad funkcjonowaniem strony intranetowej Urzędu i poczty internetowej Urzędu oraz prowadzenie dokumentacji i korespondencji dot. domeny Tczew.pl.
14) przygotowywanie materiałów do projektu budżetu w oparciu o klasyfikacje budżetową i realizowanie go w części dotyczącej obsługi informatycznej,
15) dbałość o ciągłość rozwoju systemu informatycznego Urzędu,
16) bieżące aktualizowanie stosowanego oprogramowania,
17) ochrona antywirusowa zasobów informatycznych Urzędu,
18) wdrażanie i nadzór nad systemem elektronicznego obiegu dokumentów i spraw oraz aktualizacja stanu spraw klientów na stronie www.wrotatczewa.pl.
19) współpraca i wsparcie informatyczne dla Biura Rzecznika Prasowego w zakresie prowadzenia strony www.wrotatczewa.pl.
20) współpraca i wsparcie dla administratora Biuletynu Informacji Publicznej,
21) prowadzenie spraw związanych z rozwojem i utrzymaniem miejskiego systemu monitoringu wizyjnego,
22) prowadzenie prac związanych z zabezpieczeniem od strony organizacyjnej i technicznej prawidłowego przeprowadzenia wyborów: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego, organów samorządu terytorialnego, ławników do sadów powszechnych oraz referendum ogólnokrajowego lub gminnego oraz spisów powszechnych.

Stanowiska

Kierownik Centrum Informatycznego

Dokumenty

Prawo lokalne

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 01.04.2019
Dokument wytworzony przez: Centrum Informatyczne
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Maciej Schwager - Kierownik Centrum Informatycznego
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 stycznia 2014 08:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 4591
03 kwietnia 2019 10:34 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Zmiana danych jednostki.
02 grudnia 2014 08:15 (Danuta Petka) - Dodanie stanowiska: Kierownik Centrum Informatycznego.
12 czerwca 2014 13:17 (Danuta Petka) - Zmiana danych jednostki.