Biuro Wspierania Przedsiębiorczości

W szczególności do zadań Biura należy prowadzenie ″Domu Przedsiębiorcy″, w tym:

1) realizacja zadań związanych z ewidencją działalności gospodarczej Centralną Ewidencją Informacji o Działalności Gospodarczej i współpraca w tym zakresie z jednostkami administracji publicznej: Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Tczewie, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Głównym Urzędem Statystyczny w Tczewie, Urzędem Skarbowym w Tczewie,
2) prowadzenie postępowań w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
3) prowadzenie inkubatora przedsiębiorczości oraz strefy coworkingu, udostępnianie powierzchni biurowej i sal konferencyjnych na podstawie regulaminu inkubatora, coworkingu i cennika, zatwierdzonego zarządzeniem Prezydenta Miasta,
4) organizowanie szkoleń i doradztwa m.in. w zakresie pozyskiwania środków z budżetu
państwa i UE, pomocy publicznej, podatków, rozwoju przedsiębiorstw, innowacji i nowych technologii,
5) organizacja działań i wydarzeń promujących rozwój przedsiębiorczości, m.in. wśród młodzieży i osób zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej,
6) współpraca z organizacjami przedsiębiorców i instytucjami otoczenia biznesu oraz lokalnego rynku pracy,
7) prowadzenie strony internetowej oraz profili społecznościowych Domu Przedsiębiorcy,
8) promowanie przedsiębiorczości wśród mieszkańców Tczewa,
9) organizowanie ram współpracy, m.in. z nowoczesnymi, innowacyjnymi ośrodkami
gospodarczymi i akademickimi w regionie, m. in. w formie projektów współfinansowanych z programów krajowych i UE,
10) prowadzenie bazy informacyjnej nt. m.in. firm lokalnych, ofert i propozycji współpracy,
nieruchomości, współpracy z ośrodkami badawczo – rozwojowymi,
11) prowadzenie marketingu gospodarczego terenów inwestycyjnych Gminy Miejskiej Tczew,
12) współpraca w ramach programu rewitalizacji, w zakresie promocyjno-gospodarczym obszaru rewitalizowanego, udział w pracach Komitetu Rewitalizacji.

Stanowiska

Kierownik Biura

Dokumenty

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Nieruchomości

Nieruchomości

Rada Miejska

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 01.04.2019
Dokument wytworzony przez: Biuro Wspierania Przedsiębiorczości
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Krystian Jendrzejewski-Kierownik Biura Wspierania Przedsiębiorczości
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 kwietnia 2011 12:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 7146
03 kwietnia 2019 10:23 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie stanowiska: Kierownik Biura.
03 kwietnia 2019 10:23 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Zmiana danych jednostki.
20 maja 2016 10:39 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Zmiana danych jednostki.