NUMERY KONT URZĘDU MIEJSKIEGO

Jednostka prowadząca

Inne informacje

NUMERY KONT URZĘDU MIEJSKIEGO:


PODATKI ( podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu, podatek rolny, podatek leśny, opłata za psa, opłata skarbowa)
Nr konta 47 1240 1242 1111 0010 0225 0976

DOCHODY GMK ( dzierżawa, użytkowanie wieczyste, sprzedaż mienia, przekształcenie w prawo własności, opłaty lokalne)
Nr konta 20 1240 1242 1111 0010 0225 0686

POZOSTAŁE DOCHODY ( mandaty, zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłata administracyjna )
Nr konta 05 1240 1242 1111 0010 0225 0859

 

OPŁATA ZA UDZIELENIE INFORMACJI ZE ZBIORU DANYCH OSOBOWYCH
Nr konta 25 1240 1242 1111 0010 0225 0790

 
DEPOZYTY ( wadia , kaucje gwarancyjne)
Nr konta 68 1240 1242 1111 0010 0225 0598

WPŁATY Z TYTUŁU FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
63 1240 1242 1111 0010 0224 9912

 

WPŁATY NALEŻNYCH GMINIE DOCHODÓW POBIERANYCH PRZEZ URZĘDY SKARBOWE
63 1240 1242 1111 0010 0224 9912

 

WPŁATY Z TYTUŁU OPŁATY TARGOWEJ

na rachunek Zakład Usług Komunalnych

16 1240 1242 1111 0010 0226 0555

 
WYDATKI
Nr konta 23 1240 1242 1111 0010 0225 0341

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
Nr konta 08 1240 1242 1111 0010 0225 0514

 

Konto bankowe służące do spłaty pożyczek mieszkaniowych udzielanych dla emerytów i rencistów oświaty  
- ZFŚS OŚWIATY – 75 1240 1242 1111 0010 4284 0801

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 kwietnia 2008 15:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 23163
14 maja 2013 12:19 (Agnieszka Przyłucka) - Aktualizacja danych sprawy.
14 maja 2013 12:19 (Agnieszka Przyłucka) - Aktualizacja danych sprawy.
06 sierpnia 2012 13:49 (Agnieszka Przyłucka) - Aktualizacja danych sprawy.